بنر پیش فرض اخبار


ارايه تخفيف پروازهای بين المللی در مسيرهای اروپايی

تاریخ مقاله: 2016/05/01  |  کد مقاله: 22

همسفر گرامی

 خرسنديم به اطلاع برسانيم هواپيمایی "هما" درمسيرهای بين المللی به نقاط اروپایی در کلاسهای پروازی خاص بليت های تخفيف دار با اعتبار سه ماهه باشرايط ذيل ارايه می نمايد:

  • نرخ خالص بليت در كابين اكونومی : ۹,۹۰۰,۰۰۰ريال
  • نرخ خالص بليت در كابين هما كلاس : ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ريال
  •  تاريخ شروع مسافرت از ۱۲ اردیبهشت ۹۵ الی ۱۰ تیر ۹۵
  •  تخفيف فوق شامل پروازهای نماد مشترک  نمی باشد.