بنر پیش فرض اخبار


اعلام تخفیف در پروازهای بین المللی هما از تهران

تاریخ مقاله: 2016/10/23  |  کد مقاله: 29

همسفر گرامی

 خرسنديم به اطلاع برسانيم هواپيمایی "هما" درمسيرهای بين المللی با شروع مسافرت از تهران در کلاسهای پروازی خاص بليت های تخفيف دار با اعتبار سه ماهه باشرايط ذيل ارايه می نمايد:

  •  تاريخ شروع مسافرت از ۱۰مهر۹۵  الی  ۱۱دی ۹۵
  •  تاریخ صدور بلیط از۲۵ مرداد  ۹۵ الی  ۲۵ آبان  ۹۵
  •  صدور بلیط فقط در ایران مجاز می باشد.
  •  تخفيف فوق شامل پروازهای نماد مشترک  نمی باشد.