بنر پیش فرض اخبار


اعلام نرخ ويژه در مسيرهای اروپایی بر روی شبكه پروازی هما

تاریخ مقاله: 2016/12/28  |  کد مقاله: 36

همسفر گرامی

 خرسنديم به اطلاع برسانيم هواپيمایی "هما" درمسيرهای بين المللی ازتهران به نقاط اروپایی در کلاس اكونومی جديد (E/CLASS)،نرخ ويژه باشرايط ذيل ارايه می نمايد:

  • نرخ خالص بليت با اعتبار سه ماهه : ۹,۹۰۰,۰۰۰ريال
  • نرخ خالص بليت يك طرفه :۸،۹۰۰،۰۰۰ ريال
  • تاريخ صدور بليط از تاريخ ۱۱ آذر ماه  ۹۵ الی ۱۲ دی ماه ۹۵
  •  تاريخ شروع مسافرت از ۱۲ دی ماه ۹۵ الی ۲۵اسفند ۹۵
  •  نرخ ويژه فوق شامل پروازهای نماد مشترک  نمی باشد.
  •  ميزان بار مجازاين كلاس نرخی چهل و پنج كيلو می باشد.

همچنين در هنگام خريد بليت به مقررات استرداد و تغيير تاريخ اين كلاس نرخی توجه نماييد.