بنر پیش فرض اخبار


تغيير در نحوه دريافت بليط رايگان

تاریخ مقاله: 2016/05/29  |  کد مقاله: 26

تغيير در نحوه دريافت بليط رايگان
باشگاه مسافرين وفادار هما برای رضايت هر چه بيشتر اعضای گرامی ،هم زمان با راه اندازی سايت جديد ،تغييراتی را در سيستم امتياز دهی و همچنين در صدور بليط رايگان ايجاد كرده است.از اين پس همه اعضا با هر سطح كارتی باتوجه به امتيازات كسب شده می توانند بليط رايگان دريافت نمايند. به اين صورت كه مبنای ريالی كه برای محاسبه بليط رايگان بود به مبنای امتيازی تغيير كرده است. برای اطلاع از نحوه امتياز دهی به قسمت محاسبه گر امتیاز  و چگونگی دريافت بليط رايگان به قسمت بلیط رایگان مراجعه نماييد.