بنر پیش فرض اخبار


جشنواره فروش هما در هفته دوم هفته هاي طلايي

تاریخ مقاله: 2017/02/08  |  کد مقاله: 42

همسفر گرامی

 جشنواره فروش "هما" در هفته هاي طلايي آغاز شد :

هفته دوم

  • نرخ خالص بليت با اعتبار سه ماهه در مسير روم  :۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال
  • نرخ خالص بليت با اعتبار سه ماهه در مسير فرانكفورت : ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ريال
  • نرخ خالص بليت با اعتبار سه ماهه در مسير لندن۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال
  • تاريخ صدور بليط از تاريخ۱۶بهمن ماه  ۹۵ الی ۲۲  بهمن ماه ۹۵
  •  تاريخ شروع مسافرت از ۱۶بهمن ماه  ۹۵ الی 10دي 96
  •  نرخ ويژه فوق شامل پروازهای نماد مشترک  نمی باشد.
  •  ميزان بار مجازاين كلاس نرخی 40 كيلو می باشد.

همچنين در هنگام خريد بليت به مقررات استرداد و تغيير تاريخ اين كلاس نرخی توجه نماييد.

 امتیاز: بد عالی