بنر پیش فرض اخبار


جشنواره فروش "هما" در هفته چهارم هفته هاي طلايي

تاریخ مقاله: 2017/02/18  |  کد مقاله: 46

همسفر گرامی

 جشنواره فروش "هما" در هفته هاي طلايي آغاز شد :

هفته چهارم

  • نرخ خالص بليت با اعتبار سه ماهه در مسير وين ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ريال
  • نرخ خالص بليت با اعتبار سه ماهه در مسير هامبورگ : ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ريال
  • نرخ خالص بليت با اعتبار سه ماهه در مسير استكهلم : 11,000,000ريال
  • تاريخ صدور بليط از تاريخ 30 بهمن ماه  ۹۵ الی 6  اسفند ماه  95
  •  تاريخ شروع مسافرت از 30  بهمن ماه  ۹۵ الی 10دي 96
  •  نرخ ويژه فوق شامل پروازهای نماد مشترک  نمی باشد.
  •  ميزان بار مجازاين كلاس نرخی 40 كيلو می باشد.

همچنين در هنگام خريد بليت به مقررات استرداد و تغيير تاريخ اين كلاس نرخی توجه نماييد.

 امتیاز: بد عالی