درباره ما

 

 

باشگاه مسافران كثير السفر هما، تحت نظارت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران ،

 در تاريخ ۱۰مهر ۱۳۸۳( اول اكتبر ۲۰۰۴) افتتاح شده است .

هدف اين باشگاه جلب رضايت و قدردانی از همراهی هميشگی شما مسافرعزيزمی باشد.

اميد است با ارائه خدماتی كه اين باشگاه در نظر گرفته است ،پاسخگوی الطاف بيكران شما باشيم .

 جهت كسب اطلاعات بيشتر می توانيد مروری به سايت داشته ويا با شماره تلفن ۹۸۲۱۸۸۶۵۸۷۲۷+، تماس حاصل فرماييد .