سطوح كارتها

 مزایای كارت آبی

 • امكان رزرو صندلی در پرواز بعد از صدور بليط     
 • اعطا  ۱۰۰ امتیاز به عنوان هدیه در روز تولد

 

- دارنده كارت آبی  در طول مدت ۲ سال، با كسب ۲۵۰۰۰ امتياز به سطح كارت نقره ای می رسد.

مزایای کارت نقره ای

 • دریافت اضافه بار رایگان
 • الویت در دریافت بار در فرودگاه ها 
 • الویت ذخیره جا
 • دریافت ۲۵% امتیاز بیشتر به ازای هر پرواز
 • اعطا ۳۰۰ امتیاز به عنوان هدیه در روز تولد
 • امكان رزرو صندلی در پرواز بعد از صدور بليط

 

- شرط ابقاء در سطح نقره ای , کسب ۱۲۰۰۰  امتیاز در مدت یک سال می باشد.

- کارت نقره ای , با کسب ۲۵۰۰۰ امتیاز در طول مدت یک سال به سطح کارت طلایی می رسد.

مزایای کارت طلایی

 • برخورداري از مزاياي اضافه بار رايگان (در شبكه پروازي بين المللي هما)
 • امکان استفاده رايگان از سالن تشريفات (CIP) در پروازهای خروجی از فرودگاه امام خميني
 • تضمین ذخیره جا
 • دریافت ۵۰% امتیاز بیشتراز سطح آبي  به ازای هر پرواز
 • استفاده از تاکسی رایگان داخل شهری از فرودگاه های بین المللی در ایران
 • اعطا۵۰۰ امتیاز به عنوان هدیه در روز تولد
 • امكان رزرو صندلی در پرواز بعد از صدور بليط

 

 - شرط ابقاءدرسطح طلایی , کسب ۲۵۰۰۰ امتیاز در مدت دو سال می باشد.