بنر پیش فرض اخبار


نرخ ويژه در ۱۲ مسير اروپايي از ۱۰ مرداد لغايت ۸ مهر

تاریخ مقاله: 2017/07/31  |  کد مقاله: 47

همسفر گرامی

 خرسنديم به اطلاع برسانيم هواپيمایی "هما" درمسيرهای بين المللی ازتهران به ۱۲مقصد اروپایی در کلاس اكونومی جديد (E/CLASS)،نرخ ويژه باشرايط ذيل ارايه می نمايد:

  • نرخ خالص بليت با اعتبار سه ماهه :۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال
  • نرخ خالص بليت يك طرفه : ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال
  • تاريخ صدور بليط : از تاريخ  ۱۰ مردادماه  ۹۶ تا  تاريخ ۸ مهر ماه ۹۶
  •  تاريخ شروع مسافرت : از تاريخ  ۹ مهرماه ۹۶ تا  تاريخ ۱۰ دي ماه ۹۶
  •  نرخ ويژه فوق شامل پروازهای نماد مشترک  نمی باشد .
  •  ميزان بار مجازاين كلاس نرخی ۴۰ كيلو می باشد .

همچنين در هنگام خريد بليت به مقررات استرداد و تغيير تاريخ اين كلاس نرخی توجه نماييد.

 
امتیاز: بد عالی