تماس با ما

تلفن
۰۰۹۸۲۱۸۸۶۵۸۷۲۷
دورنما
۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۷۷۵۵
كدپستی
۱۹۹۴۷۱۳۷۱۳
پست الكترونيكی
skygift@iranair.com
پيام كوتاه
۳۰۰۰۷۶۳۱
صندوق پستی
۱۳۹۵۵-۱۴۱
آدرس پستی
ايران-تهران-بالاتر از ميدان ونك-خيابان شهيد خدامی-جنب هتل هما-پلاك ۴۸