اعطای امتياز به عنوان هديه روز تولد برای دارندگان كارت طلايی و نقره ای

Print  |  Send to Friends  |  PDF

مسافرين دارای كارت طلايی ۵۰۰امتيازومسافرين دارای كارت نقره ای ۳۰۰امتياز به عنوان هديه روز تولد دريافت خواهند كرد.
امتیاز: بد عالی