در ازای دعوت دوستان خود در باشگاه ۵۰۰ امتياز دريافت نماييد

Print  |  Send to Friends  |  PDF

هر يك ازاعضا می تواند با معرفی سايت اسكای گيفت به دوستان خود امتياز دريافت كند . به اين صورت كه بعد از عضويت و انجام اولين پرواز ،شخص معرفی كننده ۵۰۰امتياز دريافت می كند .
امتیاز: بد عالی