دفتر ويژه باشگاه مسافرين وفادار هما

دفترفروش باشگاه مسافران وفادار هما آماده ارائه كليه خدمات مربوط به صدور بليط داخلی وخارجی هما،تغيير تاريخ بليط ،دريافت كارت بدون انتظار و در اسرع وقت واقع در ميدان ونك ،خيابان شهيد خدامی ، جنب هتل هما،پلاك ۴۸ می باشد.